Kontakt

Rektor
Heléne Keijser

Avdelningarnas direktnummer

Blå: 018-727 75 47
Grön: 018- 727 69 98
Gul: 018- 727 75 46
Röd: 018-727 72 66

Sjukanmälan görs till respektive avdelning

Öppettider

06.30-17.30
Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt