Måltider

Måltidsservice driver köket och de som är ansvariga i köket heter Jessica Åberg och Jonatan Andersson och nås på telefonnummer 018-727 69 99

5 mars 2018