Hållbar utveckling

Hållbar utveckling I vårt uppdrag ingår att arbeta för hållbar utveckling; att öka kunskapen om begreppet hållbar utveckling och att omsätta kunskaperna i praktiskt arbete.


HÅLLBAR UTVECKLING kan definieras som
"En utveckling som möter behovet hos nuvarande generation utan att kompromissa med möjligheten för framtida generationer att tillgodose sina behov" (FN 1987)
Så här står det i förskolans läroplan Lpfö18:
”En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.”
Här kommer några exempel på hur vi arbetar med hållbar utveckling på Årstaparkens förskola:
• Återbrukar material, använder naturmaterial
• Tar hand om naturen
• Värnar om förskolans material
• Återvinner
• Demokrati – barns delaktighet
• Rättigheter – skyldigheter
• Hälsa och livsstil
• Lek och rörelseglädje

Uppdaterad: