Värdegrundsarbete

 

 

Värdegrundsarbetet på Årstaparkens förskola
På förskolan arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsarbetet på olika sätt. Vi använder oss av kompissolen/-sånger för att belysa vår värdegrund. Vi använder reflektionsbilder/litteratur eller vardagliga händelser för våra reflektioner/boksamtal med barnen. Med hjälp av detta får vi möjlighet att lyfta t.ex. konflikthantering och diskrimineringsgrunder på ett enkelt och naturligt sätt i barngruppen.
Vi tänker medvetet på att använda/upprepa begrepp såsom; ”samarbeta”, ”tillsammans”, ”hjälpsam/fiffig kompis” för att förstärka barnens positiva agerande mot varandra och pratar mycket om ”bra kompissaker”/hur man är en bra kompis.
Under vissa perioder, våra fokusveckor som återkommer varje termin, väljer vi att lyfta fram olika ämnen att arbeta än mer fokuserat kring tillsammans på hela förskolan.
Vårdnadshavare involveras genom information och diskussioner kring etik och värdegrundsfrågor på föräldramöten, utvecklingssamtal, daglig kommunikation mm.
Vi uppmärksammar aktuella händelser såsom Internationella Downs Syndromdagen (rocka sockorna), Earth Hour, Vattendagen, olika kulturer/språk mm.
1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Om ni vill veta mer om barnkonventionen finns det att läsa på bl.a. unicef, barnombudsmannen och rädda barnens hemsidor.

Uppdaterad: