Likabehandlings- och värdegrundsarbete

 

 

Årstaparkens värdegrund

På Årstaparken skapar vi en trygg och välkomnande förskola för barn, vårdnadshavare och personal där alla ska känna sig delaktiga.

Vi har ett demokratiskt förhållningssätt där barnen ges möjlighet att samarbeta och uttrycka sina tankar och åsikter.

Vi skapar en verksamhet som främjar upptäckarglädjen, nyfikenheten och ett lustfyllt lärande.

På Årstaparken är alla lika mycket värda och vi möter varandra med respekt och ett gott förhållningssätt.

Likabehandlingsarbetet på Årstaparkens förskola

I vårt dagliga arbete för att skapa en trygg förskolemiljö och förstärka respekten för allas lika värde på förskolan arbetar vi utifrån vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. I vardagliga situationer tar vi vara på tillfällen att tillsammans med barnen diskutera etik och värdegrundsfrågor. Tillsammans med föräldrar, i olika forum, lyfter vi frågor om vårt arbete med allas lika värde.

Uppdaterad: