Våra avdelningar

På Årstaparkens förskola finns 144 barn i ålder 1-5 år placerade på fyra avdelningar; Blå, Grön, Röd och Gul. Inom varje avdelning ingår barnen i olika grupper under dagen utifrån ålder, intressen, behov och aktuella teman. Ansvarig för verksamheten är förskolechefen.

Uppdaterad: