Våra avdelningar

På Årstaparkens förskola finns 144 barn i ålder 1-5 placerade på fyra avdelningar; Blå, Grön, Röd och Gul. Barnen delas in i olika grupper under dagen utifrån ålder, intressen, behov och aktuella teman. Ansvarig för verksamheten är rektorn.

Barn som fotograferar 750x350.jpg

Uppdaterad: