Verksamhet & pedagogik

 Barnen ges möjlighet att utforska, upptäcka och vara delaktiga i sitt eget lärande. Pedagogerna arbetar nära barnen och är medforskande och utmanar varje barn utifrån deras egna intressen och erfarenheter.

Vi arbetar i enlighet med förskolans läroplan Lpfö18 med fokus på vår värdegrund.

För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Genom att dokumentera barnens lärande får vi möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över barnens kunskapande och vilka nya utmaningar vi kan erbjuda för att ytterligare utmana lärandet. 

Uppdaterad: