Om förskolan

På Årstaparkens förskola ger vi barnen möjlighet att utforska, upptäcka och vara delaktiga i sitt eget lärande. På förskolan arbetar medforskande pedagoger som utmanar varje barn utifrån deras egna intressen och erfarenheter.

Förskolans innemiljö är föränderlig och anpassas efter barnens intressen och behov och på vår stora naturgård finns möjlighet att utforska, upptäcka, leka, bygga och skapa nya erfarenheter tillsammans med kompisarna.

Årstaparkens förskola består av fyra avdelningar; Blå, Grön, Gul och Röd med barn i åldrarna 1-5 år.

Vision: ALLA BARN SKA LYCKAS

Funderar ni på vilken förskola ni ska välja till ert barn? Är ni nyfikna på hur Årstaparken ser ut och på vår verksamhet så är ni välkomna att anmäla er till ett föräldrabesök.