Natur och teknikvetenskap

 Årstaparkens fsk digital arbete.jpg


Vi vill att barnen skall få en inblick i och bli nyfikna                 
på naturvetenskap och teknik.
nat tek 1.jpgVi försöker knyta an mötet med naturvetenskapen och tekniken med barnens intresse för stunden och i olika projekt.

 

 

 

 

Barnen får möjlighet att möta och arbeta med naturvetenskap och teknik på olika sätt.
* Komma i kontakt med olika kretslopp i naturen
* Undersöka enkla kemiska processer
* Studera olika djur och växter
* Ställa hypoteser: Barnen får gissa vad som händer och tillsammans med en vuxen får barnen experimentera och försöka hitta lösningar på olika problem.
* Prova på att bygga, skapa och konstruera med olika tekniker och redskap.
* Upptäcka, utforska och samtala kring teknik i vardagen.

 

  Årstaparkens fsk barn som spelar.jpg

 

Uppdaterad: