Naturvetenskap och teknik

 

Vi vill att barnen skall få en inblick i och bli nyfikna på naturvetenskap och teknik. Vi försöker knyta an mötet med naturvetenskapen och tekniken med barnens intresse för stunden och i olika projekt.

Barnen får möjlighet att möta och arbeta med naturvetenskap och teknik på olika sätt.
* Komma i kontakt med olika kretslopp i naturen
* Undersöka enkla kemiska processer
* Studera olika djur och växter
* Ställa hypoteser: Barnen får gissa vad som händer och tillsammans med en vuxen får barnen experimentera och försöka hitta lösningar på olika problem.
* Prova på att bygga, skapa och konstruera med olika tekniker och redskap.
* Upptäcka, utforska och samtala kring teknik i vardagen.

 

  

Uppdaterad: