Naturvetenskap och teknik

 

Vi vill att barnen skall få en inblick i och bli nyfikna på naturvetenskap och teknik. Vi försöker knyta an mötet med naturvetenskapen och tekniken med barnens intresse för stunden. Barnen får gissa vad som händer och tillsammans med en vuxen får barnen experimentera och försöka hitta lösningar på olika problem. Vi pratar om vad vi gjort, vad som hände och varför, tex vad som händer med is och snö när vi tar in den.

  

Uppdaterad: