Introduktion

På Årstaparkens förskola tillämpar vi föräldraaktiv introduktion vilket innebär att den första tiden är du som förälder med ditt barn under hela dagen och det är du som introducerar barnet i förskolans verksamhet. Det pågår aktiviteter med tid för lek, mat och sovstund/vila så att du och ditt barn får uppleva att det är tryggt, lärorikt och roligt i förskolan.

Du och ditt barn ges möjlighet att komma när barnets ordinarie vistelsetid startar och att gå hem vid vistelsetidens slut. Du som förälder kan naturligtvis avgöra om du föredrar andra tider inom vistelsetiden. Introduktionen är grunden för en bra förskolevistelse och för ett bra samarbete mellan förskolan och hemmet.

Kommunikationen mellan er föräldrar och oss pedagoger är extra viktig under introduktionen. Det är viktigt att du meddelar hur du uppfattar introduktionen, om något inte känns bra, om du inte förstår pedagogernas beslut eller om du känner osäkerhet, för att det ska bli så bra som möjligt för dig och ditt barn. Ställ frågor om vår verksamhet!

Under första tiden är det du som förälder som tar hand om ditt barn. Du och ditt barn ska vara tillsammans med oss, pedagoger och barn, så mycket som möjligt under introduktionen så att ni känner er trygga. Pedagogerna finns i er närhet och bygger medvetet upp en relation.

Barnet behöver inte träna på att lämnas, utan på att vara här på förskolan. Vi tar aldrig barnet från dig som förälder förrän ditt barn känner sig tryggt tillsammans med oss. När du ska lämna ditt barn är det du tillsammans med oss som avgör när det är dags. Då ger vi tillsammans barnet de bästa förutsättningarna och en bra start

Innan introduktionen startar vill vi ha ett första introduktionssamtal med er föräldrar om ert barn och om era förväntningar på förskolan. Då planerar vi också tillsammans för introduktionen. När introduktionen är genomförd bokar vi ett uppföljningssamtal där vi pratar om er upplevelse av introduktionen.

Uppdaterad: