Introduktion

På Årstaparkens förskola tillämpar vi föräldraaktiv introduktion

Introduktionen är till för att du och ditt barn ska känna er trygga i förskolan. Under introduktionen får vi pedagoger möjlighet att lära känna ditt barn och dig som förälder och du får veta hur ditt barns dagar kommer att se ut framöver.
Under introduktionen är du ett stöd för ditt barn i att upptäcka förskolans lärmiljöer, prova på material och skapa relationer med andra barn och pedagoger.
Barnet behöver inte träna på att lämnas, utan att vara här på förskolan. När du ska lämna ditt barn är det du tillsammans med oss som avgör när det är dags. Då ger vi tillsammans barnet de bästa förutsättningarna för en bra förskolestart.
Hur många dagar introduktionen tar ser olika ut och avgörs i samråd med dig.

Uppdaterad: