Språk och kommunikation

 

Vi arbetar med språk och kommunikation genom vardagliga samtal med ett medvetet språkbruk, lek, sånger, rim och ramsor. Vi läser böcker varje dag, sjunger och spelar teater för att utveckla språk och kommunikation. Vi skapar olika miljöer och mötesplatser både inne och ute, som stimulerar språk- och kommunikations utvecklingen.

 

Uppdaterad: