Språk och kommunikation

 

På Årstaparken arbetar vi med språk och kommunikation genom vardagliga samtal med ett medvetet språkbruk. Vi skapar olika miljöer och mötesplatser både inne och ute där barnen får möjlighet att utveckla sitt språk och kommunikation.
Barnens språkutveckling stimuleras på olika sätt:
* Bokläsning
* Teater
* Reflektion/diskussion/samtal
* Sång, rim och ramsor
* I leken
* Personalen sätter ord på det barnen gör

 

Uppdaterad: