Matematik

 

Vi arbetar medvetet med matematik i vardagliga situationer. När vi äter frukt och smörgås erbjuder vi barnen frukten och smörgåsen i halvor, fjärdedelar eller en hel för att barnen ska få förståelse för dessa matematiska begrepp. Under samlingen räknar vi hur många barn som är på förskolan och hur många som är hemma och hur många vi är när alla är på förskolan.
Vi pedagoger använder hela tiden ett medvetet språk och förhållningssätt, samt sätter ord på vad barnen gör. Vi får in matematik då vi ramsar och sjunger, exempelvis; "En elefant balanserade", "Spökramsan", "Stora/lilla imse vimse" och "fem små apor".
Vi ger barnen olika utmaningar för att utveckla deras förståelse för rum, form, läge och ordning, exempelvis "kryp under stolen, ställ dig bakom kompisen. Vi utmanar även barnen att hämta olika saker i olika former och storlekar.

  

Uppdaterad: