Matematik

På Årstaparken arbetar vi medvetet med matematik i den dagliga verksamheten. Vi pedagoger använder hela tiden ett medvetet språk och förhållningssätt, samt sätter ord på vad barnen gör.
Barnens matematiska förmågor utvecklas genom:
* räkna – antal barn/frukter/klossar
* sortera – färg, form, storlek, lika-olika
* mäta – lång/kort, tjock/smal, liten/stor
* konstruera – bygga och skapa med olika material
* former – triangel, cirkel, kvadrat, rektangel
* tid och rum – klockan, timglas, lägesord
* takt och rytm – sånger, rim och ramsor

 

  

Uppdaterad: